Forum > Peći na drva

Kako pravilno ložiti kaminsku peć na drva

(1/5) > >>

fazy:
Kako pravilno ložiti kaminsku peć na drva, objašnjava nam Jan Lerche u svom videu, (od 04:10):

! No longer available

Ispravno ložiti znači: ložiti jeftino, ekološki i pri tome ne štetiti peći i dimnjaku.

Kod ispravnog izgaranja, od jednog sagorenog stabla, stvori se ista količina ugljičnog dioksida, koju je to stablo asimiliralo iz zraka tokom svog života.

Temelj ekološkog i ekonomskog loženja je suho drvo, maksimalno 20, a najbolje 15 % preostale vlage.
U Njemačkoj je loženje drvom vlage 25%, zakonski zabranjeno.

Tko spaljuje mokro drvo i nedopuštene tvari kao: plastificirani papir, karton i plastiku, takav nerazumni čovjek proizvodi velike količine štetnih emisija škodljivih plinova, šteti okolišu i ometa susjede. Budući je to dim iz njegovog dimnjaka, prvenstveno šteti svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih.

Loženje, nedovoljno suhim drvima, šteti pećima i dimnjaku jer se tada u njima stvara povećana količina čađi, što zahtjeva često čišćenje istih, a ponekad uzrokuje i požar u dimnjaku.
Peći, kamini i kotlovi, nisu pogodni za spaljivanje otpada i vlažnog drva.

Kako loženje peći učiniti što boljim?
Nova metoda nam to pokazuje:
Pomoću metode potpale sa vrha, možemo značajno smanjiti štetne emisije škodljivih plinova, bolje iskoristiti toplinsku energiju iz svog drveta, i pravilnim korištenjem povećati trajnost svog ognjišta.

Nekada smo koristili (3:55), stare novine i trijeske i na njih naslagali deblje cjepanice mekog ili tvrdog drveta.
Tako su nas učili naši preci.

Nove spoznaje ukazuju, da ako se potpala vrši sa vrha, postiže se manja emisija štetnih plinova.

To je kao i kod svijeće. Plamen ide od gore prema dolje.

Isprobajte i vidjet ćete, da ubrzo nakon potpale, vatra gori bez bez dima.
Izbjegnut je pri tome toplotni udar, koji šteti peći i spriječen je gubitak topline u dimnjak.

Svakako se mora napomenuti, da ložiti treba drvima koja su sušena na zraku i sadrže maksimalno 20, a još bolje 15 % vlage.
Vlagu drveta izmjerite u sredini cjepanice, vlagomjerom za drvo.
Utvđivanje vlage drveta, takozvanim zvonjenjem drva pri kucanju o njega, daje rezultete od 25 do 28 % vlage!

Pokažite susjedima, da i oni lože na takav način. Pokažite im ovaj video.
Imati čete čišći zrak.

Kako ispravno naložiti kamin (korak po korak), metodom loženja sa vrha:

Prvo je potrebno sasvim otvoriti dotok zraka u kamin.
Drva ne stavljajte u ložište gusto naslagana, niti više nego što je to navedeno u uputstvu ložišta.
Na vrh postavite kocku za potpalu, koju obložite letvicama za potpalu od tvrdog drva.
Dovoljna je jedna šibica za potpalu s vrha uz najmanje dima.

Razgaranja drva na ovaj način, s vrha, ravnomjerno zagrijava ložište i  čini ga bitno manje štetnim, nasuprot razgaranju odozdola.
To je zato jer plin oslobođen iz drva prolazi kroz plamen, sagorjeva u ložištu i predaje mu maksimalnu količinu topline.
To je dobro za prirodu, vaš novčanik i peć za grijanje.

Obrnuto, razgorjevanje odozdo, to je kao hladan start automobila.
Toplinski šokovi, pomalo deformiraju ložište.
Veliki dio topline, ne preda se ložištu, nego doslovno proleti kroz dimnjak, uz veliki dio štetnih nesagorenih plinova.

Zato, potpalom sa vrha, bolje se iskoristi stvorena toplina iz svakog komada vašeg drva.
Nakon nekoliko minuta iz dimnjaka ne izlazi nikakav dim.

Počnite tako ložiti i Vi. Možda vam se pridruže i susjedi. Vaša ulica a potom i kraj, postati će zdravije okruženje za Vaš život i život Vaše djece.

U međuvremenu nam drvo lijepo dogorjeva. Kamin je pun lijepog žara sa posljednjim plamičcima.
To je pravi trenutak za dodavanje drveta.
Neka dotok zraka ostane otvoren, da bi ga bilo dovoljno za paljenje drva kojeg ćemo dodati.
Prvo lagano otvorite ručku vrata i pričekajte malo da se izjednači podtlak u dimnjaku, te sporo otvarajte vrata da bi izletjelo što manje dima i čađe.
Drvo ne ubacujte, da ne razbijete šamot, i koristite odgovarajuće rukavice da se ne opečete.
Na početku smanjite dotok zraka, ali tako da ga bude dovoljno da se vatra ne guši.

Po obliku i boji plamena možemo znati:

Svijetlo žuti do bijeli, svjetlucavi, žustar plamen, govori nam da je gorenje ekološko i ekonomično.

Obratno, Tamno žuti do crveni, lijeni plamen, proizvodi veliku količinu štetnih plinova i ne sagorjeva sav drvni plin. Povećajte zato dotok zraka.

Ako ne namjeravate još dalje ložiti, zatvorite klapne zraka, da bi vam toplina što duže trajala.

ppsupercop:
Ko ima prostora u ložištu,bilo bi dobro da drva složi bočno prema vratima,ne ''čelom'' tj.mestom gde je drvo presečeno.Tako pri sagorevanju gasovi i gar ne idu ka vratima peći.

fazy:
U videu se također može vidjeti dimnjačka protuvjetrena kapa, montirana na vrh dimnjaka zidanog ciglom (na 7:14).
Takva bi trebala biti postavljena na vrh dimnjaka, tamo gdje često pušu vjetrovi i vjetrovi koji naglo mijenjaju smijer.

TB:
da li taj princip lošenja odozgo vrijedi i za ostale tipove peći?


--- Citat ---Svakako se mora napomenuti, da ložiti treba drvima koja su sušena na zraku i sadrže maksimalno 20, a još bolje 15 % vlage.
--- Kraj citata ---

ovo mi nije nikada bilo jasno kako se drvo može osušiti na 20% vlage ako je prosječna vlažnost zraka 50%?

fazy:

--- Citat: TB - 31 Siječanj, 2017, 17:11:48 ---da li taj princip lošenja odozgo vrijedi i za ostale tipove peći?
--- Kraj citata ---

Opisani način, sam isprobao, u sličnom kaminu i kotlu za centralno grijanje i uočio da vatra razgorena s vrha, primjetno duže gori od vatre razgorene s poda, predaje veču količinu topline i puno manje dimi na samom početku.
Međutim, u malim ložištima kao što je to na primjer u šparetu na drva za kuhanje, nije moguće tako ložiti.
Jedino u večim to jest višljim ložištima je to moguće.

Ponekad koristim i bočno razgorjevanje s poda, tako da nisko poslagana drva potpalim samo sa jedne strane širokog ložišta, umjesto iz sredine. Na taj način postižem ujednačenu snagu vatre, (jer se ista seli sa jednog na drugi kraj ložišta), i duži život vatre u ložištu.


--- Citat: TB - 31 Siječanj, 2017, 17:11:48 ---ovo mi nije nikada bilo jasno kako se drvo može osušiti na 20% vlage ako je prosječna vlažnost zraka 50%?

--- Kraj citata ---
Odlično pitanje TB.
Kada spominjemo vlažnost zraka, tada govorimo o relativnoj vlažnosti zraka, a kada govorimo o vlagi u ogrijevnom drvetu, tada govorimo o preostaloj količini vode u drvetu, preostaloj nakon sirovo sasječenog stabla.

Relativna vlažnost zraka je zapravo, postotni broj koji nam govori koliko je zrak u stvari trenutno zasičen vodenom parom, i to u trenutku mjerenja i na toj temperaturi mjerenja, u odnosu na maksimalnu količinu vlage koju taj isti zrak pri istoj temperaturi može maksimalno apsorbirati dok se ne pojavi orošavanje.
Pri tome će se relativna vlažnost istog zraka promijeniti sa promjenom temperature.
Smanjiti će se zagreijavanjem zraka, a povećati hlađenjem zraka (topao zrak u sebi može apsorbirati više vlage nego hladan zrak).
Ljetni noćni zrak, puno je vlažniji nego zimski, jer tokom dana topao zrak apsorbira puno vlage, a nočnim hlađenjem istog zraka, povečava se relativna vlaga sve do orošavanja - pojave rose - spasa za biljke!
Još bolji primjer je orošavanje isparivača klima uređaja ljeti.
Zimi imamo kontra situaciju, kada u kućama i stanovima zagrijavamo hladan zrak (koji ulazi izvana, a u sebi ionako ima malo vlage), relativna vlažnost zraka spušta se čak na 20 % i tada govorimo o suhoći zraka.

Navigacija

[0] Lista Poruka

[#] Slijedeća stranica

Idi na punu verziju