Fiksatori dušika

Ove biljke su često jedini, ili vrlo rijetki stanovnici golih, vjetrovitih kamenjara kakvi su česti po dalmaciji, a ima ih i u sjevernom hrv. primorju. Zato me privlači da ih pokušam iskoristiti u “pripitomljavanju” takvih krajolika. Npr. formirati seed balls pa rasipavati tamo gdje ništa ne raste.

Read more