Hipokaust

Razmišljam da napravim neku jednostavniju varijantu hipokausta sa tri ili četri tunela od nabijene zemlje pokrivena limom ili biber crepom. Sa velikim ložištem izvan grejanog prostora (plastenika) što bi delimično rešilo situaciju sa viškom sitnog granja o kojem smo toliko pričali na nekim drugim temama.

Nastavite čitati