Zapamti

"Ako jedna riječ ne pogodi cilj, tisuću riječi gubi smisao."

Postavi Parametre Pretraživanja
Powered by EzPortal