Kako do zemljišta u vl. RH i JLS za vrtlarenje za osobne potrebe ?

Poznato je da JLS (Jedinice lokalne samouprave, Gradovi i Općine) i RH (Republika Hrvatska) imaju u posjedu zemljišta koja bi se mogla iskoristiti za vrtlarenje za osobne potrebe što je posebno aktualno u ova korona vremena (ekonomski, zdravstveno itd.)

Udružite se, razmijenite iskustva…
Ako se želite udružiti sa vrtlarima iz “vašeg” Grada, Općine, razmijeniti iskustva, zajednički djelovati prema JLS, itd…  udruživanje možete ostvariti popunjavanjem ankete  “Kompostiraj, bicikliraj i vrt aktiviraj…”

Na kartama Arkoda možete pogledati kojoj katastarskoj općini pripadaju brojevi čestica koje vas interesiraju (sa lijeve strane prikaza Arkod str. uključite odgovarajuće slojeve, KAT.OPCINE i/ili KATASTAR), kao što možete i doznati što se nalazi na zemljištu koje vas interesira.

Ako želite znati u čijem je vlasništvu zemljište koje vas interesira upišete općinu i broj čestice zemljišta koje vas interesira (iz Arkod-a ) u stranicu DGU-a (Državna geodetska uprava).

Npr: Ako ste u okolici Pule, Valtura upisujete u stranicu DGU-a.
Općinski sud / ZK odjel: Zemljišnoknjižni odjel Pula
Glavna knjiga*: VALTURA (iz ARKOD-a, sloj, KAT.OPCINE )
Broj kat. čestice: ###/# (iz ARKOD-a sloj, KATASTAR )

Ako je zemljište u vlasništvu RH ili JLS ostatak teksta bi vam mogao biti od koristi.

Važna napomena: u vrlo malom dijelu RH broj katastarske čestice (iz Arkoda) ne odgovaraju „gruntovnoj“ ZK katastarskoj čestici (npr. veći dio Rijeke) koji upisujemo u stranicu DGU-a iz prijašnjeg primjera, ukratko rezultati neće biti baš svugdje 100% korektni.

Pažnja, razlikujte zemljišta u vlasništvu RH gdje zahtjev za zakup zemljišta obrađuju JLS i zemljište u vlasništvu JLS gdje zahtjev isto obrađuju JLS.
Ako JLS nema stranice sa obrascima ili naputkom za zakup zemljišta (v. primjere na dnu str.) onda možete kontaktirati JLS gdje se nalazi čestica za koju ste zainteresirani. Mail kontakte i br. tel. (npr: Gradonačelnik/Načelnik općine, Predsjednik Gradskog/Općinskog Vijeća) možete naći na web strancama JLS ili Kontakt podaci općina, gradova i županija (*.xls; 114KB)

RH ne daje u zakup dio čestice (cijela ili ništa), dok je u nekim Gradovima/Općinama to moguće ako je čestica u vlasništvu JLS (npr.: Grad Rijeka)

Putem ovog foruma (perforum.info) možete razmjenjivati linkove, konkretne dojmove i iskustva zakupa zemljišta u vlasništvu JLS ili RH, ukoliko ste se već upustili u tu priču ili imate namjeru.

Slijedi nekoliko linkova za primjer kako bi lakše našli web stranicu JLS u kojoj želite zakup zemljišta za vrtlarenje i sl.

BujeZahtjev za zakup-kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

BrtoniglaZahtjev za zakup-kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Rijeka – Zakup zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke za poljoprivrednu obradu (v. pod r.br.4)

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske vodič kroz zakup u 6 koraka za poljoprivrednike i JLS

Udružite se…
Neke od „vrtlarskih“ inicijativa za urbano vrtlarenje i lokalnu proizvodnju hrane na području Pule
…popunjavanjem ankete  “Kompostiraj, bicikliraj i vrt aktiviraj…”

Ne propustite: