Obrazovanje za permakulturu u Hrvatskoj između 2013. i 2023. godine

U srpnju 2022. započeo je projekt “Agilna otpornost zajednica” u sklopu kojeg će, između ostaloga, partnerske organizacije – udruge Hrvatska permakultura, Permakultura Dalmacija, Vestigium i Udruga za ekonomiju zajedništva – surađivati na unaprjeđenju kvalitete obrazovanja za permakulturu u Hrvatskoj. Projekt traje do lipnja 2023. godine, a potkraj projekta objavit ćemo novu verziju ovog članka u skladu s ishodima projekta. 

Ovladavanje permakulturnim gradivom može započeti na nekom predavanju ili kraćem uvodnom tečaju, odnosno proučavanjem literature, filmova i sadržaja na dostupnog na internetu. Tradicionalno i na strukturiran način obrazovanje za permakulturu započinje sudjelovanjem na tečaju koji se naziva 72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja (eng. 72-hours Permaculture Design Certificate course; skraćeno PDC). Te tečajeve mogu voditi diplomirani permakulturni dizajneri iz zemlje i inozemstva, a organiziraju ih u suradnji ili neovisno. 

Osobe koje uspješno završe tečaj dobivaju međunarodno priznat certifikat koji vrijedi svugdje u svijetu te se smatraju početnicima u praksi permakulture i disciplini permakulturnog dizajniranja. No svrha tečaja nije certifikat sam po sebi, već usvajanje teorijskih znanja i stjecanje praktičnih vještina permakulturnog dizajniranja, te povezivanje s istomišljenicima.

Zatim je, uz praktičan rad na projektima uz pomoć i podršku mentora, moguće zaslužiti diplomu permakulturnog dizajnera. Tko se odluči za taj put treba imati najmanje dvije godine iskustva u radu na permakulturnim projektima te dogovoriti mentorstvo nekog diplomiranog permakulturnog dizajnera. Diploma se dodjeljuje nakon prezentacije rada na permakulturnoj konvergenciji, a to je okupljanje premakulturnih dizajnera (kako onih s certifikatom, tako i onih s diplomom) kojima praktičar ili praktičarka permakulture koji/a želi diplomu prezentira svoj rad.

Osoba koja se prijavila za stjecanje diplome treba najmanje tri mjeseca prije konvergencije (odnosno u skladu s pravilima koja se javno objavljuju uz najavu svake konvergencije) predati svoj rad mentoru i još jednom diplomiranom permakulturnom dizajneru koji će prisustvovati konvergenciji u ulozi evaluatora, kako bi oni mogli pripremiti svoje mišljenje. Evaluatora ne biraju sami kandidati, nego ih dodjeljuju nositelji permakulturnih diploma angažirani oko konvergencije. Da bi diploma bila važeća prijava rada treba biti javno objavljena prije konvergencije.

Prva nacionalna konvergencija u Hrvatskoj, 2010. godine

Nakon prezentacije, praktičari permakulture okupljeni na konvergenciji odlučuju o dodjeli diplome. Dodjeljivanjem diplome permakulturnog dizajnera/ice permakulturna zajednica okupljena na konvergenciji osobi priznaje da može voditi 72-satne tečajeve, profesionalno se baviti permakulturnim dizajniranjem i sudjelovati u permakulturnim projektima, te drugim praktičarima permakulture biti mentor/ica.

Tematska područja za diplomske radove i projekte mogu biti:

 1. Dizajniranje zemljišta (eng. site design): deset dizajna dokumentiranih na papiru (ili detaljan elaborat za velike projekte). 
 2. Razvoj permakulturno dizajniranog zemljišta (eng. site development): najmanje tri godine rada na uspostavi permakulturnog imanja; može biti rađeno na samo jednom zemljištu; proces dostizanja održivosti imanja trebao bi biti započet; poželjna je dokumentacija (npr. fotografije prije i poslije, crteži dizajna i sl.). 
 3. Edukacija (eng. education): podučavanje deset 72-satnih tečajeva permakulturnog dizajniranja (ili ekvivalent u radionicama, predavanjima i sl.); potrebno je najmanje 50% sudjelovanja u predavanjima na tim tečajevima; najmanje pet tečajeva dizajniranja; poželjna je pismena evaluacija sudionika tečajeva, evaluacija jednog tečaja je obavezna; sadržaj tečajeva također mora biti priložen uz zahtjev za diplomu. 
 4. Administracija i organizacija (eng. administration and organisation): tri godine punog radnog vremena (ili ekvivalent) u permakulturnoj administraciji i organizaciji. 
 5. Uspostavljanje i implementacija permakulturnog sustava: (eng. system establishment and implementation): trogodišnji rad u punom radnom vremenu (ili ekvivalent) u uspostavljanju i dokazivanju osnovnog sustava za permakulturni dizajn i implementaciju. 
 6. Arhitektura (eng. architecture): deset dizajna projekata koji sadržavaju održive i dostupne alternative i razvojnu estetiku. 
 7. Skrbništvo (eng. trusteeship): uspostava i održavanje pravne forme za beskonačno vlasništvo nad zemljištem, u razdoblju preko pet godina. 
 8. Razvoj zajednica (eng. community development): uspostava i održavanje sustava alternativne zajednice u bioregionalnom kontekstu, koja se održala najmanje četiri godine. 
 9. Istraživanje (eng. research): značajan doprinos znanju u permakulturi kroz originalna istraživanja. 
 10. Financije (eng. finance): uspostava i održavanje sustava koji pruža stvarnu alternativu konvencionalnom novčanom sustavu, koji je uspostavljen i održan kroz najmanje četiri godine. 
 11. Mediji i komunikacija (eng. media and communication): rad koji je unaprijedio proširenje permakulture na značajan način. 
 12. Proizvodnja (eng. manufacturing): dizajn ili proizvodna tehnologija koja znatno doprinosi dizajniranju i implementaciji permakulturnih sustava. 
Druga nacionalna konvergencija u Hrvatskoj, 2013. godine

Album s fotografijama s 2. nacionalne permakulturne konvergencije održane u Zagrebu, 1. i 2.6.2013. pogledajte ovdje.

U Hrvatskoj je trenutačno jedanaestero diplomiranih permakulturnih dizajnera/ica, odnosno diplomiranih dizajnera/ica permakulture, no nisu svi aktivni. Uz njihova imena u zagradi je navedeno tko im je bio mentor/ica, te mjesto i godina održavanja permakulturne konvergencije na kojoj im je dodijeljena diploma: 

 1. Bruno Motik (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.) 
 2. Gordana Dragičević (Ivan Gregov, Zagreb, 2013.) 
 3. Igor Drandić (Janez Božič, Bale, 2011.) 
 4. Ivan Gregov (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.) 
 5. Ivan Juratek (Karmela i Miroslav Kiš, Volavje, 2016.) 
 6. Karmela Kiš (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.) 
 7. Mario Miličević (Bruno Motik, Latinovac, 2017.) 
 8. Matko Šišak (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.) 
 9. Sunčana Pešak (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.) 
 10. Vesna Rožić (Sunčana Pešak, Latinovac, 2017.) 
 11. Zoran Bračić (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.) 

Detaljnije o stjecanju diplome možete pročitati u dokumentu Postupak i kriteriji za dodjelu permakulturnih diploma u Hrvatskoj

Prema članku 2. stavak (1) Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21.) učenje o permakulturi smatra se informalnim i neformalnim učenjem: “… 6) informalno učenje je neorganizirana aktivnost stjecanja kompetencija iz svakodnevnih iskustava te drugih utjecaja i izvora iz okoline za osobne, društvene i profesionalne potrebe … 14) neformalno učenje je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.” Drugim riječima certifikat o završenom tečaju permakulturnog dizajniranja i diploma permakulturnog dizajnera u Hrvatskoj nisu javna isprava poput školskih svjedodžbi ili fakultetskih diploma. 

Kako to drugi rade? Obrazovanje za permakulturu u…

Potkraj projekta “Agilna otpornost zajednica” objavit ćemo novu verziju ovog članka u skladu s ishodima projektnih aktivnosti na unaprjeđenju kvalitete obrazovanja za permakulturu u Hrvatskoj.

Informacije prikupio i članak napisao: Nenad Maljković


Članak je objavljen u sklopu projekta AGILNA OTPORNOST ZAJEDNICA
kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 
Sadržaj članka isključiva je odgovornost udruge Hrvatska permakultura.
Više o EU fondovima na http://www.esf.hr i https://strukturnifondovi.hr

Ne propustite: