Obrazovanje za permakulturu u Hrvatskoj od 2023. godine

0
(0)

U srpnju 2022. započeo je projekt “Agilna otpornost zajednica” u sklopu kojeg su partnerske organizacije – udruge Hrvatska permakultura, Permakultura Dalmacija, Vestigium i Udruga za ekonomiju zajedništva – radile na unaprjeđivanju kvalitete obrazovanja za permakulturu u Hrvatskoj. Početkom lipnja 2023. zakazana je permakulturna konvergencija u Križevcima, a projekt završava 30. lipnja 2023.

Ovladavanje permakulturnim gradivom i praksom može započeti na nekom predavanju ili kraćem uvodnom tečaju, odnosno proučavanjem literature, filmova i sadržaja na dostupnog na internetu. Tradicionalno i na strukturiran način obrazovanje za permakulturu započinje sudjelovanjem na tečaju koji se ponekad naziva 72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja (eng. 72-hours Permaculture Design Certificate course; skraćeno PDC). Te tečajeve mogu voditi diplomirani permakulturni dizajneri iz zemlje i inozemstva, a organiziraju ih u suradnji ili neovisno.

Osobe koje uspješno završe tečaj dobivaju međunarodno priznat certifikat koji vrijedi svugdje u svijetu te se smatraju početnicima u praksi permakulture i disciplini permakulturnog dizajniranja. No svrha tečaja nije certifikat sam po sebi, već usvajanje teorijskih znanja i stjecanje praktičnih vještina permakulturnog dizajniranja, te povezivanje s istomišljenicima.

Zatim je, uz praktičan rad na projektima uz pomoć i podršku mentora, moguće zaslužiti diplomu permakulturnog dizajnera. Tko se odluči za taj put treba imati najmanje dvije godine iskustva u radu na permakulturnim projektima uz dogovoreno mentorstvo nekog diplomiranog permakulturnog dizajnera. Diploma se dodjeljuje nakon prezentacije diplomskog rada na permakulturnoj konvergenciji. To je okupljanje praktičara permakulture (kako onih s certifikatom, tako i onih s diplomom) kojima osoba koja želi diplomu prezentira svoj rad.

Prva nacionalna konvergencija u Hrvatskoj, 2010. godine

Prema pravilima koja se objavljuju uz najavu svake konvergencije, osoba koja se prijavila za stjecanje diplome treba predati svoj diplomski rad na evaluaciju mentoru i još jednom diplomiranom permakulturnom dizajneru koji će prisustvovati konvergenciji u ulozi neovisnog evaluatora, kako bi oni do konvergencije mogli pripremiti svoje mišljenje. Evaluatora ne biraju sami kandidati, nego ih dodjeljuju nositelji permakulturnih diploma angažirani oko konvergencije.

Nakon prezentacije diplomskog rada i razgovora o dizajniranim i ostvarenim projektima u portfelju, praktičari permakulture okupljeni na konvergenciji na prijedlog mentora i evaluatora odlučuju o dodjeli diplome. 

Dodjeljivanjem diplome permakulturnog dizajnera/ice permakulturna zajednica okupljena na konvergenciji osobi priznaje da može voditi 72-satne tečajeve, profesionalno se baviti permakulturnim dizajniranjem i sudjelovati u permakulturnim projektima, te drugim praktičarima permakulture biti mentor/ica. 

Druga nacionalna konvergencija u Hrvatskoj, 2013. godine

Prilikom evaluacije diplomskog rada te prilikom dodjeljivanja diplome na konvergenciji vodimo se ovim kriterijima: 

 1. Pokazivanje vještine permakulturnog dizajniranja: osoba jasno pokazuje razumijevanje i primjenu procesa dizajniranja prema permakulturnoj etici, alatima i načelima dizajniranja, te kako to prethodi primjeni permakulture. 
 2. Primjena permakulture u radu i na projektima: osoba u svojoj profesionalnoj ili volonterskoj djelatnosti mijenja ponašanje, metode i tehnike rada prema dosljednoj i sve većoj primjeni permakulturne etike. 
 3. Primjena permakulture u vlastitom životu: osoba mijenja ponašanje u osobnom životu i kućanstvu prema sve većem življenju permakulturne etike. 
 4. Primjena evaluacije, uključujući srazmjer uloženog i dobivenog: osoba jasno uzima u obzir permakulturnu etiku prilikom razmatranja utjecaja vlastitih aktivnosti na sve elemente okoliša tako što to dokumentira te računa konkretne materijalne, energetske, vremenske i financijske pokazatelje. 
 5. Najmanje jedno od sljedećeg:
  • Diseminacija: osoba s drugim ljudima dijeli svoje znanje, iskustva i saznanja u području permakulture tako da vodi računa i o svojem interesu. 
  • Razvoj zajedništva: osoba razvija podržavajuće odnose s drugim ljudima na način koji nadilazi uske osobne, obiteljske, nacionalne, vjerske ili druge posebne interese. 
  • Uzajamnost u odnosima: osoba vodi računa o ravnoteži primanja i davanja unutar permakulturne zajednice koje je dio.

U Hrvatskoj je trenutačno petnaest diplomiranih permakulturnih dizajnera/ica, odnosno diplomiranih dizajnera/ica permakulture, no nisu svi aktivni. Uz njihova imena u zagradi je navedeno tko im je bio mentor/ica, te mjesto i godina održavanja permakulturne konvergencije na kojoj im je dodijeljena diploma:

 1. Bruno Motik (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.)
 2. Gordana Dragičević (Ivan Gregov, Zagreb, 2013.)
 3. Igor Drandić (Janez Božič, Bale, 2011.)
 4. Ivan Gregov (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.)
 5. Ivan Juratek (Karmela i Miroslav Kiš, Volavje, 2016.)
 6. Karmela Kiš (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.)
 7. Marin Kanajet (Gordana Dragičević, Križevci, 2023.)
 8. Mario Miličević (Bruno Motik, Latinovac, 2017.)
 9. Matko Šišak (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.)
 10. Mladen Mladenović (Sunčana Pešak, Križevci, 2023.)
 11. Nikola Bošnjak (Gordana Dragičević, Križevci, 2023.)
 12. Sunčana Pešak (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.)
 13. Vesna Rožić (Sunčana Pešak, Latinovac, 2017.)
 14. Zoran Bračić (Tony Andersen, Vukomerić, 2010.)
 15. Zoran Vukšić (Gordana Dragičević, Križevci, 2023.)
Treća nacionalna konvergencija u Hrvatskoj, 2017. godine

Detaljnije o stjecanju diplome možete pročitati u dokumentu Dodjeljivanje permakulturnih diploma u Hrvatskoj, koji je u primjeni od 3. ožujka 2023. 

Prema članku 2. stavak (1) Zakona o obrazovanju odraslih (NN 144/21.) učenje o permakulturi smatra se informalnim i neformalnim učenjem: “… 6) informalno učenje je neorganizirana aktivnost stjecanja kompetencija iz svakodnevnih iskustava te drugih utjecaja i izvora iz okoline za osobne, društvene i profesionalne potrebe … 14) neformalno učenje je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unaprjeđivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.” Drugim riječima, certifikat o završenom tečaju permakulturnog dizajniranja i diploma permakulturnog dizajnera u Hrvatskoj nisu javna isprava poput školskih svjedodžbi ili fakultetskih diploma. 

Fotografije…

Kako to drugi rade? Obrazovanje za permakulturu u… 

Informacije prikupio i članak napisao: Nenad Maljković


Članak je objavljen u sklopu projekta AGILNA OTPORNOST ZAJEDNICA
kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 
Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. 
Sadržaj članka isključiva je odgovornost udruge Hrvatska permakultura.
Više o EU fondovima na http://www.esf.hr i https://strukturnifondovi.hr

Je li ovo bilo korisno?

Dajte ocjenu 1-5 (trebate biti prijavljeni)!

Prosječna ocjena 0 / 5. Broj glasova: 0

Za sad nema ocjena! Budite prvi koji će dati ocjenu.

Odgovori

Ne propustite: