Upoznajte inicijativu koja je mladim Osječanima vratila duh aktivizma

Dobra priča 2: Partnerstvom do ciljeva povezivanjem aktivnih građana i institucija

Mladforma je aktivistička inicijativa koja je u svojih godinu i pol dana postojanja uspjela potaknuti mlade Osječane na aktivno uključenje u kreiranje politika za mlade.

Osječkoj sceni inicijativa se u siječnju 2020. godine, priključila nova inicijativa mladih – Mladforma. Pokrenula ju je nekolicina mladih aktivista s ciljem zajedničkog zalaganja za kreiranje boljih politika za mlade. Danas broje više od 60 članova, a njih 30-ak je aktivno u mnogim građanskim akcijama i inicijativama.

Za vrijeme prvog lockdowna, pokrenuli su projekt #bezfiltera čiji je cilj kreiranje kvalitetnog i provjerenog sadržaja na društvenim mrežama koji obrađuje aktualne društvene probleme. Ova alternativa današnjem online svijetu koji je prepun sadržaja upitne kvalitete, pokazala se kao pravi pogodak jer je potaknula mlade na online aktivizam.

Na sva naša pitanja o inicijativi i projektu #bezfiltera odgovara Nikica Torbica, jedan od pokretača Mladforme.

Mladi kao sukreatori, a ne samo korisnici politika za mlade

Prvi puta su se službeno predstavili javnosti – 25. siječnja 2020. – organiziravši tribinu “Kažu da su mladi budućnost, a što je s mladima danas?”. Vizija incijative je poticanje mladih ljudi da budu kreatori, a ne samo korisnici politika za mlade.

Smatramo kako je Mladforma vratila određen duh aktivizma među mlade, ne nudeći samo aktivnosti za njihovo osnaživanje, nego i konkretan iskorak u progresivnom shvaćanju politika za mlade te njihovom praćenju i zalaganju kroz konkretne (i javne) korake/djelovanje. Zahvalni za brojne projekte i aktivnosti za mlade koje u našoj zajednici postoje, osnivanjem Mladforme smo se pokušali koncentrirati na ono što smo smatrali da nedostaje – platforma mladih osječkih aktivista/ica koji skupa promišljaju o svojoj zajednici i na prepoznate izazove djeluju brzo, jasno i direktno. – istaknuo je Nikica.

Problematiziranje bitnih tematskih područja za mlade

Kroz projekt #bezfiltera, kreirali su niz informativnog i kvalitetnog sadržaja koji su ponudili njihovim članovima, podržavateljima, pratiteljima, kao i široj zajednici na korištenje. U projektu sudjeluje ukupno 36 mladih osoba koje su podijeljene prema šest tematskih područja koja su mladi smatrali najbitnijima, a to su: Ljudska prava; Politika za mlade; Prostor za mlade; Kvalitetno obrazovanje; Održivi razvoj i Kvalitetno slobodno vrijeme.

Nikica ističe da je uključivanja mladih u kreiranje sadržaja bilo od iznimne važnosti:
Uključujući širu skupinu mladih (njih preko 30) u kreiranje tog sadržaja smo pokušali osigurati da sadržaj bude blizak mladima, ali i da uključeni mladi kroz proces istraživanja i kreiranja sadržaja stječu nova znanja, vještine i stavove koje će primjenjivati unutar i izvan online okruženja. Dodatno, kroz zajednički smo rad tijekom godinu dana za našu inicijativu osnažili jednu široku skupinu mladih koji su spremni kreirati buduće aktivnosti Mladforme te preuzimati odgovornije uloge unutar inicijative.

Ljudska supermoć u obliku udruživanja

Veliku podršku imaju od osječkih OCD-ova koji su prepoznali važnost Mladforme, a to su prvenstveno: DKolektiv – organizacija za društveni razvoj; Zaklada Slagalica; Udruga Plantaža; Nansen dijalog centar; PRONI Centar za socijalno podučavanje te Udruga za rad s mladima – Breza. Zahvaljuju se i GOOD inicijativi te Mreži mladih Hrvatske, na prepoznavanju njihovog rada te na formalnoj i neformalnoj podršci tijekom prvih godinu i pol dana djelovanja.

Poručuju svim mladim inicijatorima promjena da već sa samom tom željom imaju ono osnovno što im je potrebno kako bi postali dio promjene u zajednici – a to je iskrena motivacija. Ona, dakako, nije dovoljna. Ali je izrazito bitna i jedino je u čemu će vam teško pomoći netko drugi. Ako se pak osjećate da pored te motivacije ipak naprosto ne znate dovoljno, da nemate potrebne talente ili da ćete teško prepoznati izazov sami riješiti – ne očajavajte. Tu nastupa jedna divna ljudska supermoć, koja se zove udruživanje. Mladforma je nastala upravo tako da su se okupile osobe različitih talenata, koje su odlučile skupiti i zajednici pokloniti svoja znanja, vještine i vrijeme kroz zajedničko djelovanje na rješavanju prepoznatih izazova. I tako je ono što je za svakog pojedinca bilo nemoguće, odjednom postalo … u najmanju ruku moguće. 🙂

Više informacija o ovoj zanimljivoj inicijativi mladih saznajte na FB, IG i službenoj web stranici.

Ako smo te ovom pričom motivirali na pokretanje vlastite inicijative/događanja, pridruži nam se na Europskom danu održivih zajednica koji će se održati 18. rujna 2021. godine i poveži se sa inicijativama koje imaju iste ili slične interese. Tim danom slavimo lokalne zajednice koje aktivno stvaraju zdraviju, pravedniju, regenerativnu i uključivu Europu. Za više informacija, posjeti https://communitiesforfuture.org/sustainable-communities/.

#CommunitiesForFuture #EDSC21 #BudiInicijativa

Ako vam se svidjelo, podijelite sa prijateljima: