Zemljanke 2.0

Zemljanke 2.0 je međunarodna mreža sastavljena od permakulturnih dizajnera te istaknutih društvenih aktivista i aktivistkinja sa ciljem razvoja permakulture na Balkanu.

Na slici: video konferencija 1.7.2020. na kojoj je radni tim Zemljanke 2.0 dobio svoje ime.

Članstvo u mreži je po pozivu. Članovi i članice mreže ravnopravno surađuju, bez određenog lidera ili hijerarhijske strukture.

Članovi i članice mreže

Aktivnosti mreže

Mreža Zemljanke 2.0, između ostalog, upravlja radom portala za permakulturu www.perforum.info kao zajedničkim dobrom permakulturne zajednice. Osim portala, mreža aktivno radi na organizaciji susreta, radionica i tečajeva koji se tiču permakulture na našim prostorima.

Dodatak:
Mreža završava sa svojim radom 5.12.2023. Ulogu mreže u održavanju ove platforme i razvoja permakulture sada preuzima novonastali Klub Perforum.

Kontakt:

Ne propustite: