Zemljanke 2.0

Zemljanke 2.0 je međunarodni tim sastavljen od permakulturnih dizajnera te istaknutih društvenih aktivista i aktivistkinja sa ciljem razvoja permakulture na Balkanu.

Članovi i članica tima ravnopravno surađuju, bez određenog lidera ili hijerarhijske strukture.

Članovi i članica tima

Aktivnosti tima

Tim Zemljanke 2.0, između ostalog, upravlja radom portala za permakulturu www.perforum.info kao zajedničkim dobrom permakulturne zajednice. Osim portala, tim aktivno radi na organizaciji susreta, radionica i tečajeva koji se tiču permakulture na našim prostorima.

Facebook
Facebook