Osobitosti tranzicijskog pokreta

0
(0)

Izvor: Characteristics of the Transition Movement, objavljeno 10 lipnja 2021.
S engleskog preveo: Nenad Maljković

Kako odgovori na evaluacijsku anketu iz 2020. utječu na naše razumijevanje tranzicijskog pokreta i način na koji ga opisujemo 

Kada smo 2020. započeli s evaluacijom tranzicijskog pokreta, tim organizacije Transition Network pripremio je i podijelio popis osobitosti tranzicijskog pokreta. Sastavili smo ih prema tekstu već prihvaćenih načela i sastavnica tranzicije, a koristimo ih kao fleksibilan pregled načina na koji tranzicijski pokret želi ostvarivati utjecaj. 

U okviru evaluacije zatražili smo reakcije i primjedbe na objavljene osobitosti. Također smo ih usporedili s nizom priča i primjera tranzicijskih aktivnosti prikupljenih u anketi iz 2020. Prakse i projekti koje ste s nama podijelili bili su širi i raznovrsniji od onoga što smo naveli u prvotnom popisu osobitosti – pa smo sada taj popis osobitosti dopunili da bi točnije odražavao ono što se događa na terenu. 

Naše osobitosti nismo zamislili kao nekakav u kamenu uklesan popis “moranja i trebanja”. Nema nikakvih očekivanja da bi sve osobitosti trebale biti jednako prisutne u svakoj tranzicijskoj grupi ili središtu – to bi samo stvaralo osjećaj krivnje i pretrpanosti poslom! Mi se zapravo nadamo da će ovaj popis osobitosti: 

 • pomoći tranzicijskim grupama i središtima širiti inspirirajuće priče o vlastitom radu i njihovom mjestu u bogato raznolikom međunarodnom pokretu; 
 • biti ukorijenjene u stvarnosti onoga što se događa u tranzicijskom pokretu u ovome trenutku; 
 • učiniti vidljivima širinu i dubinu aktivnosti koje je moguće samoorganizirati; 
 • podržati tranzicijske grupe i središte u učenju, rastu, razmatranju vlastitoga rada te donošenju informiranih odluka o aktivnostima na koje vrijedu usmjeriti energiju; 
 • potaknuti daljnje istraživanje naših “zašto” i “kako”, tj. razloga i načina za naše djelovanje te odnosa između različitih elemenata našeg pokreta. 

U nastavku donosimo skraćeni popis dopunjenih osobitosti, a možete preuzeti i dulju verziju (na engleskom jeziku), bogato ilustriranu primjerima iz našeg međunarodnog pokreta. 

Najprije ponavljamo ono što su praktičari tranzicije koristili kao vodilju od ranih dana našeg pokreta (ovu je verziju usuglasila Grupa tranzicijskih središta 2016. godine). 

Uspješno provođenje tranzicije traži ravnotežu između elemenata koje zovemo: 

 • Glava: djelujemo sukladno najboljim dostupnim informacijama i dokazima te svoju kolektivnu inteligenciju usmjeravano prema otkrivanju boljih načina življenja. 
 • Srce: dok radimo suosjećamo, jer cijenimo i obraćamo pažnju na emocionalne, psihološke, međuljudske i društvene aspekte našeg rada. 
 • Ruke: svoje vizije i ideje pretvaramo u konkretnu stvarnost inicirajući praktične projekte, jer tako tamo gdje živimo stvaramo novu, zdraviju ekonomiju. 

Osobitosti tranzicijskog pokreta 

Pridružujemo se tranzicijskom pokretu jer: 

 • Odgovaramo na svoju potrebu za promjenom – stvaramo prilike i prostor za istraživanje i djelovanje usmjereno na kompleksne, međusobno povezane izazove današnjice (klimatske promjene, gubitak bioraznolikosti, društvene nepravde te druge posljedice globalne ekonomije rasta). 
 • Zajedno stvaramo motivirajuće, maštovite priče i vizije – kreativnim i suradničkim metodama širimo priče o zdravoj, pravednoj i otpornoj budućnosti te otvaramo mogućnosti za takvu budućnost. 

Napomena: Promijenili smo formulaciju ove osobitosti koja je u prethodnoj verziji spominjala “pozitivne priče”. Dobili smo primjedbu da se pozitivnost ponekad doživljava kao naivna i nerealna, odnosno da može povećavati polarizaciju između nade i očaja. Osnovna svrha tranzicijskog pokreta je zamišljanje i stvaranje pravednijeg, zdravijeg i otpornijeg svijeta za sve. Priče koje nam govore kako je to moguće dokazano su motivirale i inspirirale angažiranost na druge staze. Do toga može doći kroz uključivanje u djelovanje, razmatranje, maštanje i stvaranje, te kroz niz emocija koje u nama izazivaju kompleksne krize s kojima se suočavamo. 

 • Povezujemo se i brinemo jedni o drugima – gradimo društvenu koheziju i otpornost prakticirajući i slaveći kreativnost, uzajamnu podršku, zabavu i prijateljstvo; premošćujemo podjele i smanjujemo polarizaciju kako bismo stvarali zajednice i kulturu brige o drugima te jednakosti među ljudima. 
 • Podržavamo unutarnju preobrazbu – razvijamo osobnu i kolektivnu psihološku otpornost i dobrobit, podržavamo grupe koje se razvijaju, unapređivanje međuljudskih odnosa i transformaciju sukoba, te učimo o tome kako naš način razmišljanja, stavovi, emocije i svjetonazor mogu stvarati ili sprječavati društvenu promjenu. 

Napomena: tema unutarnje preobrazbe – te potreba za procesom koji bi podržavao psihološku otpornost i povezivanje – došla je u prvi plan tijekom procesa anketiranja. Zamjetna je bila potreba za prilagodbom pristupa i praksi unutarnje preobrazbe kako bi bile pristupačne i kulturno relevantne, kao i potreba da ih se integrira u tranzicijske aktivnosti. Opis ove osobitosti promijenili smo kako bi bilo jasnije da se unutarnja preobrazba događa na osobnoj razini, na razini međuljudskih odnosa, tj. grupnoj razini, te na kolektivnoj razini, odnosno na razini kulture. 

 • Ispravljamo nepravde – povećavamo svjesnost o temema društvene pravednosti unutar i onkraj našeg pokreta, te pronalazimo načine za dekoloniziranje, iscjeljivanje i obeštećivanje u vezi s povijesnim i suvremenim nepravdama; nastojimo biti dobri saveznici onima koji su godinama radili na tome.  
 • Primjenjujemo dizajniranje živih sustava – stječemo razumijevanje načela funkcioniranja živih sustava te radimo s raznim pristupima dizajniranju živih sustava kako bismo podržali razvoj i emergenciju regenerativnih društvenih sustava, koji uključuju ekonomiju, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, prehranu, odnosno poljoprivredu i šire. 

Napomena: širom tranzicijskog pokreta, a i općenito u najširem ekosustavu društveno-ekološke promjene, zamjećujemo sve više i više grupa i projekata koji se prilikom osmišljavanja svojih projekata okreću načelima cjelovitih i živih sustava. U tim se pristupima puno više pažnje posvećuje međuovisnostima, odnosima, umrežavanju, procesima, učenju, prilagodbi i emergentnosti. Tako prakticiramo regenerativnost te razvijanje raznolikih sustava i kultura, što je korak prema održivosti. 

 • Poduzimamo praktične aktivnosti – osmišljavamo i provodimo praktične projekte koji smanjuju ugljične emisije, usmjeravaju se na ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama na način koji je pravedan, te povećavaju otpornost lokalne zajednice, primjerice u područjima kao što su hrana, energija, upravljanje otpadom, prijevoz, stanovanje, zaštita prirodnih staništa i zdravlja ekosustava, uzajamna pomoć, izgradnja zajedništva te pomoć u katastrofama. 
 • Doprinosimo ekonomiji zajedništva i općem dobru – surađujemo na ostvarivanju društvenih inovacija kako bismo stvarali ekonomske modele i prilike usmjerene na opće dobro i društvenu uključivost, primjerice pokretanjem novih društvenih poduzeća, valuta te ekonomskim osnaživanjem. 
 • Širimo i produbljujemo suradnje – okupljamo raznolike suradnje te podržavamo decentralizirano dogovaranje i odlučivanje onih na koje se odluke odnose. Cijenimo i prihvaćamo različitost pogleda i životnih iskustava, uključujući one koje trenutačan sustav marginalizira. 
 • Potičemo umrežavanje i savezništva – okupljamo i doprinosimo širokim savezništvima na raznim razinama djelovanja. Radimo s lokalnim, regionalnim i širim partnerstvima, uključujući i lokalne vlasti. Dajemo vidljivost mrežama i ekosustavima društvene promjene koji djeluju na ostvarivanju naših ciljeva, te pomažemo održavati i razvijati odnose u tim mrežama. 

Dokument (na engleskom jeziku) u .pdf formatu, za preuzimanje: Osobitosti tranzicije (s primjerima iz cijelog svijeta)

Kao i inače, rado ćemo primiti vaše povratne informacije. Sviđaju li vam se ove osobitosti i jesu li u skladu s vašim razumijevanjem tranzicijskog pokreta? Javite nam koristite li i kako ovaj popis za objašnjavanje vašeg rada, za razmatranje na koje bi se aktivnosti mogli usmjeriti u narednom razdoblju i/ili možda kod prikupljanja sredstava za rad vaše grupe. 

Komentirati možete na ovoj web stranici, na našim profilima na društvenim mrežama ili nam poslati poruku na: evaluation@transitionnetwork.org

Je li ovo bilo korisno?

Dajte ocjenu 1-5 (trebate biti prijavljeni)!

Prosječna ocjena 0 / 5. Broj glasova: 0

Za sad nema ocjena! Budite prvi koji će dati ocjenu.

Odgovori