Biljke zaštitnice

Baštovani često umiruju svoju savest tako što koriste ekološka sredstva u pokušaju da savladaju štetočine ali svaka smrt podrazumeva upravo to – gašenje života.

I svima govorim sledeće: ne možete vi da pobijete sav leteći i puzeći svet, niti možete niti smete. Zato je mnogo važnije da sarađujete, a još važnije da naučite kako se u bio uzgoju igraju žmurke.

Bez obzira što postoje biološki prihvatljivi insekticidi i fungicidi, zamke i klopke protiv predatora, ja sam protiv smrti. I ne vidim joj smisao.

Svaka smrt, bilo kog stanara u bašti, podrazumeva patnju, stah i bol. Ekološka sredstva ne mogu ništa da promene u toj činjenici već su samo prihvatljiva za eko sistem. Zato je važno da biološke metode dosledno primenjujemo. Ako želite samo površno da isprobate biološke metode delovanja, one neće funkcionisati. Zaista je potrebna doslesnost!

Mi imamo obavezu da u kultivisanom delu prirode, našoj bašti, obezbedimo miran život, bez patnje. Mir se podrazumeva prvo u vama.

Svaki put kada me uspaničeno nazovete žaleći se da je nešto napalo vašu biljku, ja znam da se biljka bori sama, a znam da ja moram da se izborim sa vama. Zato je mir u vama preduslov za spokoj vaših biljaka. Iz tog razloga ja primenjujem repelente i atraktante, nikako cidna sredstva. Na tom osnovu se bazira kompletan moj autorski rad i sestrinstvo biljaka koje ulazi u priču o modelima za brzi uzgoj.

Osnov mira u bašti je dosledna primena bioloških metoda: negovanje tla, malčiranje, mešovita sadnja, saradništvo sa tlom i iznad tla, poznavanje resursa, kompostiranje, upotreba semena iz vlstitog uzgoja jer je njihov genetski zapis potpuno pripremljen na vaš ekoistem i predatore.

Imala sam sreću da se upoznam sa knjigom Hansa Moliša “Uticaj jedne biljke na drugu” na vreme, a to je bilo vreme mog stasavanja kao bio baštovana. Naučna podloga pojašnjava ono čemu svedočim svaki dan, a eto ljudima je potrebna nauka da bi verovali.

Postoje ti Zeleni anđeli koji su u stanju da čuvaju naše biljke. Ja vam ih predstavljam u tabeli.

Svaki život je jednako vredan i bio uzgoj se mora prihvatiti kao koncept života.

U bio bašti se lako može uložiti u život. Na ovom putu sam gubila biljke ali sam postigla pravu miroljubivu bajku u kojoj svako biće ima jasnu ulogu u ovoj sezonskoj predstavi. Svaka uloga mora da postoji samo je svi mi zajedno držimo u zadatom okviru. I to ljubavlju!

Izvorni tekst: Facebook

Biljana Banović

Biljana Banović

Osobni blog: Trag biljke

Uzgoj vlastite hrane je imperativ! Lakoća je i ljubav. Treba vam samo inicijacija u " taj svet vrtlara", a to je uglavnom stres i potreba za srećom.